כתיבה מחדש ומשמעות חדשה?

כתיבה מחדש ומשמעות חדשה ? כדי להתמודד עם התופעה האמנותית של "כתיבה מחדש" ועם הסוגיות האסתטיות והערכיות שהיא מעלה , אסתייע בדוגמה מתחום אמנות אחר , הציור . בחירתי באמנות הציור נסמכת על תפיסתו של לסינג התופס אותה כאמנות של חלל , שכן ההתבוננות בציור מאפשרת לתפוס אותו בבת אחת כשלמות . לעומת זאת , הספרות היא אמנות של זמן , משום שהיא נתפסת במקוטע , באטיות יחסית , עם התקדמות הזמן ( לסינג , . ( 1983 כמו בספרות , שבה כותבים מחדש את מה שכבר נכתב בעבר , כך לאורך ההיסטוריה של אמנות הציור שבים ומציירים ציירים מפורסמים את מה שכבר צויר בעבר . אפשר שהדוגמה הידועה ביותר לכך היא ציורו של מרסל דושן , LH . O . O . Q , ( Marcel Duchamp ) שצויר ב . 1919- ציור זה הוא מעין העתק של המונה ליזה מאת ליאונרדו דה וינצ'י , אך בתוספת שפם וזקנקן . עבודתו של דושן מזמנת במכוון ובאופן מתריס שאלות רבות על טיבה : האם הוספה של שרבוט בעיפרון על ציור של אמן אחר נחשבת ליצירת אמנות חדשה ? האם זה זיוף ? גנבה אמנותית ? חיקוי ? הלעגה ופרודיה ? סאטירה ( יוז , ?( 1989 אפשר לשלול חלק מההשערות : הציור איננו זיוף , שכן זיוף נעשה מתוך כ...  אל הספר
מכון מופ"ת