שלושה ספורים: קשרים אינטרא-טקסטנאליים ואינטרטקסטואליים

שלושה סבורים : קשרים אינטרא-טקסטנאל"ם ואינטרטקסטואל"ם לאחר שפגשנו את היצירה המשמשת תשתית ליצירתו של קנינגהם , נשוב ונתרכז ב"השעות . " הרומן כולל שלושה סיפורים , המובאים בו במקוטע ולסירוגין בשלושה קווים עלילתיים סביב שלוש דמויות של נשים בשלוש תקופות שונות . משך הזמן בכל אחד מהסיפורים הוא יום אחד בלבד . הרומן מקדם את הקורא לאורך יומה של כל אחת מהדמויות במקביל , מבוקר עד לילה . צורת כתיבה זו מאפשרת שתי צורות קריאה שונות : קריאה ליניארית , המתקדמת עם הזמן , או קריאה דולגת , הקוטעת את היצירה ועוקבת בנפרד אחר יומה של כל אחת מהדמויות . הארגון המקוטע של סיפורה של כל דמות הוא אחת התחבולות של קנינגהם בבניית יחסים אינטרא-טקסטואליים בתוך היצירה עצמה ובין הדמויות לבין עצמן . נוסף לכך , קנינגהם בונה " הדהוד" של סצנות דומות , של מוטיבים ושל משפטים זהים בין הסיפורים . במקביל מתקיים הדהוד של קשרים אינטרטקסטואליים בין סיפורי הנשים בספרו לבין יצירתה של וולף . כל אחת מהנשים בספר "השעות" מזוהה באמצעות שם המשפחה שלה , האמיתי או הפיקטיבי : מרת וולף , מרת בראון , מרת דאלוויי . התרשים המובא להלן מציג באופן סכמ...  אל הספר
מכון מופ"ת