פרק ה' שני ספרים וסרט

9 רק ה' שני ו era וסרס רק היות מרת דאלוויי , אף לא קלריסה עוד ; מרת ריצירד דאלוו" בלבד . " ) מרת דאלוויי , " וולף , ( 13 : 1974 והנה היא עצמה , קלריסה , לא עוד מרת דאלוויי ; " ) השעות , " מייקל קנינגהם , ( 180 : 2001  אל הספר
מכון מופ"ת