סיפור על סיכוי לגאולה: גרוסמן/"מישהו לרוץ איתו" ועגנון/"מעשה העז"

סי 9 ור על סיכוי לגאולה : גרוסמן " / מישהו לרוץ איתו" ועגנון " / מעשה העז" קשרים אינטרטקסטואליים רבים ב"מישהו לרוץ איתו" הם חשופים , מודעים לעצמם ומכריזים בגלוי על קיומם . יש ביצירה גם אינטרטקסט רטורי המכוון ומודע לעצמו , אך אינו מלווה בהצהרה גלויה של המחבר , ולכן הקורא צריך לחשוף אותו בעצמו . שאלה נפוצה ששואלים סטודנטים היא כיצד מתרחש קישור כזה אצל הקורא : האם הוא נבנה על בסיס אסוציאציה מקרית שיש לו , או שיש דרך שיטתית לעקוב אחר בנייה של קישור בין שתי יצירות אמנות . כדי להדגים את אופן בנייתו של קשר אינטרטקסטואלי אציג כאן קישור בין היצירה הנדונה לבין "מעשה העז" שכתב ש"י עגנון בשנת . 1925 נציב זה מול זה כמה משפטים מתוך "מישהו לרוץ איתו" ( גרוסמן , ( 11 : 2000 ומתוך " מעשה העז" ( עגנון , 1971 א : שע"ד ) על מנת להבהיר את מנגנון הקישור . אפשר לזהות כמה וכמה מרכיבים משותפים לשני הטקסטים : תמיהה ושאלה כנקודת מוצא לחיפוש ; ניסיון למצוא תשובה לשאלה ; הצעת פתרון באמצעות בעל חיים ; נער ובעל חיים מקושרים באמצעות משיחה או חבל ; הנער הוא המובל ; נרמזת דרך מאגית קצרה בת שעה-שעתיים . זיהוי המרכיבים מ...  אל הספר
מכון מופ"ת