שתי ריצות של דוד גרוסמן: "רץ" (1983) ו"מישהו לרוץ איתו" ( 2000 )

שתי ריצות של דוד גרוסמן : " רץ" ( 1983 ) ו"מישהו לרוץ איתו" ( 2000 ) אחת הדרכים המרכזיות לכינון קשרים אינטרטקסטואליים היא פנייה לעולמו הספרותי של היוצר שאת יצירתו אנו קוראים . פנייה מסוג זה מעניקה לקורא פרספקטיבה רחבה יותר על עולמו של היוצר , על מוטיבים חוזרים ביצירתו ועל חומרי תשתית נושאיים , סימבוליים ופואטיים . כך גם באשר לגרוסמן . הבסיס לקישור בין שני הסיפורים אינו רק היוצר המשותף , אלא גם הריצה כפעולה סמלית מרכזית שמשמעותה עשויה להיות גאולה . כפי שנאמר קודם , "רץ" הוא קובץ הסיפורים הראשון של גרוסמן . זהו קובץ סיפורים קצרים ששמו כשם הסיפור הפותח . קריאה בסיפור "רץ" חושפת חומרי גלם זהים לאלה שגרוסמן השתמש בהם חמש עשרה שנה מאוחר יותר : מתבגר , אב , אם , ריצה , נערה . הספר "מישהו לרוץ איתו" והסיפור "רץ" עוסקים במתבגרים ובחוויות התבגרות , בזיקה למשפחה , לאינטימיות במשפחה או להעדר אינטימיות - כפי שהמתבגר מפנים אותה - ובזיקה למין השני . בשני הסיפורים מתוארים מצבים של סגירות רגשית ושל ניתוק רגשי מצד המתבגר ומצד האם , ואלה מוליכים את המתבגר הצעיר למצבי התמכרות . שי מתמכר לסמים . ההתמכרות מ...  אל הספר
מכון מופ"ת