הכותרת "מישהו לרוץ איתו"

הכותרת "מישהו לרוץ איתו" מיהו "מישהו / ' ומה משמע "לרוץ איתו ? " הסיפור של גרוסמן מעלה כמה וכמה אפשרויות : בתחילת הספר דינקה היא הכלב / ה שאפשר לרוץ איתו / ה . מבחינת אסף , " לרוץ" משמעו ריצה כפשוטה תוך הנאה עצומה הן מהפעילות הפיזית המשחררת והן מעצם היציאה החוצה , שיש בה משום שחרור מתחושת הכבילות למשרדי העירייה בחופשת הקיץ . אך כבר בשלב זה הוא חש שטמון בריצה משהו גדול יותר , "עונג הריצה אל הלא-נודע" ( עמ' . ( 18 האפשרות השנייה לפירוש שמו של הספר מתקשרת לחוויית הקריאה בספרו של גרוסמן , שמאפשרת לקורא "לרוץ" עם הספר . ניתן לפרש את שם הספר בדרבים נוספות . ריצה היא המוטיב המכונן את היצירה : חלקו ריצה ממש , חלקו ריצה במחשבה , וחלקו הליכה מסוגים שונים - בעקבות מישהו , עם מישהו , למען מישהו . במובן זה זהו רומן של חיפוש , כמו משחקי המבוכים והדרקונים שאסף משחק בהם . הסמל שיכול לייצג את אישיותו של אסף , בעקבות רעיונותיה של הפסיכיאטרית היונגיאנית שינודה-בולן , ( 2002 ) הוא האל הרמס בעל הנעליים המכונפות : שליח שרץ מהר , נודד , חוצה גבולות ממקום למקום במעשה ובמחשבה . הרמס הוא ביטוי מטפורי לזריזות תנ...  אל הספר
מכון מופ"ת