"מישהו לרוץ איתו" וספרי הארי פוטר: כיצד מתבגרים ומתגברים?

" מישהו לרוץ איתו" וספד הארי 9 ו 0 ר : כיצד מתבגרים ומתגברים ? ספרר של גרוסמן ראה אור במקביל לספרים הראשונים בסדרת הארי פוטר של הסופרת ג'ואן רולינג שעוררו עניין מיוחד במינו בעולם . קוראים צעירים , מתבגרים ובוגרים , וכן תעשיות הקולנוע והטלוויזיה , מגלים עניין רב בספרים אלה ובעקבותיהם גם בספרות העוסקת בהתבגרות . בעולם המערבי מתרחשת תופעה של שיבת מתבגרים לקריאה , והזרז לכך הוא ספריה של רולינג . ההסברים לתופעה מגוונים . חלקם מתמקדים בהיבטים מסחריים , כמו כוח הקנייה של תרבות הנעורים והשפעתו על הספרות . הסברים עמוקים יותר מתמקדים בשינויים העוברים על המשפחה ועל החברה בסוף המאה העשרים ובשאלת מקומו של המתבגר בתוכה : אובדן הסמכות ההורית , טשטוש הגבולות בין הנער להוריו , אי בהירות באשר לתפקידים של כל אחד מבני המשפחה ומסגרות משפחתיות שהן גמישות מבחינת הכניסה והיציאה מהן . השינויים ואי היציבות במשפחה ובחברה גורמים למתבגרים ולמבוגרים לפנות לסיפורים על חיפוש , על חניכה ועל התבגרות . בסיפורים אלה יש ממד ארכיטיפלי העשוי להעניק תחושה של ודאות ושל ביטחון . ביקשתי לבחון אם קורא-מתבגר , הקורא ב"מישהו לרוץ ...  אל הספר
מכון מופ"ת