פעילויות לסיפור "בוטיק סיגי וחוט"

פעילויות לסיפור "בוטיק סיגי וחוט" הפעילויות בפרק זה מושתתות על ההנחה כי לומדים רבים רואים בחשיבה פעילות שגרתית והרגלית כמו הליכה ונשימה , ואינם נותנים את הדעת לשאלה מה בעצם הם עושים בתהליך החשיבה . הפעילויות מבקשות להפקיע את החשיבה מהשגרה ההרגלית ולהפנות את תשומת לבו של הפרט למה שהוא עושה בזמן החשיבה . אי לכך רבות מהפעילויות פותחות בעיסוק בלומד עצמו . בהמשך הלומדים מתוודעים לדרכי החשיבה של הזולת , וכך הם מכירים נטיות חשיבה אחרות ואסטרטגיות חשיבה נוספות , ומתחרדת המודעות שלהם לחשיבה . # כיצד אני קורא / ת בס 0 רות ילדים ? הפעילות נועדה לפתח אצל הלומד מודעות לתהליכי הקריאה שלו ; העברה ( transfer ) של מה שנלמד בעבר ויישום בקריאת טקסט חדש ; שיפור תהליכי הקריאה של הלומד . מטרות אלה יושגו באמצעות הקדשת זמן לחשיבה ומעקב מטקוגניטיבי . הפעילות ספרה של נורית זרחי "בוטיק סיגי וחוט" נמצא בידכם , וכבר שוחחנו על אסטרטגיות קריאה . . 1 חשבו על אסטרטגיות הקריאה שלכם בספרות ילדים , העלו אותן על הכתב , חשבו עם חברים בקבוצה על מה שרשמתם , ודונו על כך בכיתה . . 2 נסחו לעצמכם באופן אישי : שלושה דברים שלמדתי ...  אל הספר
מכון מופ"ת