תהליך קריאה לעומת תהליך חשיבה

תהליך קריאה לעולות תהליך חשיבה ער כאן דיוננו בסיפור אחר לילדים מאת נורית זרחי , מבעד לעיניי כקוראת המממשת קשרים אינטרטקסטואליים הנובעים מעולם הקישורים שלי . הקריאה בסיפור ילדים זה , כפי שהעליתי אותה על הכתב , מאפשרת לקורא לעמוד על מורכבות התהליך של קריאה אינטרטקסטואלית . עם זאת , ראוי כי הקורא יהיה מודע לכך כי תהליכי היצירה של קישורים המתרחשים במהלך הקריאה , אינם דומים לתיאור שנפרס כאן בפני הקורא מבחינת הסדר , השטף והארגון . כתיבתי בפרק זה אינה מתעדת אפוא את רצף החשיבה שלי בעקבות קריאת הטקסט . קישורים עשויים לעלות בתודעתנו באופן מקרי , באסוציאציה חופשית לחלוטין או בתהליכים מבוקרים ומכוונים . במרבית המקרים חלק מהקישורים "צף" בשלב מוקדם מאד , מכיוון שעוד לפני תהליך הקריאה הפעלנו מערכות חשיבה אחדות מתוך שגרת מחשבה . אלה קישרו אותנו למערך טרנס-טקסטואלי רחב ( Genette , 1997 ) המורכב ממרכיבי משנה רבים ( אלה שתוארו בפרק הראשון והודגמו בקריאה . ( אפשר לכוון את תהליכי הקריאה והקישור תוך שימוש באסטרטגיה מטקוגניטיבית ותוך בקרה על שימוש זה . האסטרטגיה צריכה להתאים לסגנון החשיבה והקריאה האישי , ועם...  אל הספר
מכון מופ"ת