תמרי הילה חבקין, איור ל"בוטיק סיגי וחוט" (עמ' ‭(11‬