קריאה רביעית: הסיפור כסיפור ארספואטי

קריאה רביעית : הסיפור כסי 9 ור ארס 0 ואטי בקריאה זו נעמיק את התבוננותנו בנושא שהבחנו בו כבר בקריאה הראשונה של הסיפור : האמנות . לכאורה זהו סיפור על עכבישה ונסיכה , אך אלה משמשות את זרחי לעיצוב סיפור על אישה יוצרת ועל אמנות , ובמילים אחרות : סיפור ארספואטי . יצירות ארספואטיות לילדים דנות באותן שאלות שבהן דנות יצירות ארספואטיות למבוגרים : מי הוא האמן , מה הם מקורות היצירה , מהו תהליך היצירה , אילו תנאים נחוצים כדי ליצור , היחסים בין האמן לסוגים שונים של קהל , הזיקה שבין אמנות לפרנסה . בכתיבה של יצירות ארספואטיות לילדים אין חידוש , שכן כאלה נכתבו כבר בעבר בעברית ובשפות שונות . הבולטות ביותר ביניהן ( בעברית ) נכתבו על ידי חיים נחמן ביאליק , מרים ילן-שטקליס , לאה גולדברג , יונתן גפן ושלומית כהן-אסיף ( ראו : אלקד-להמן , 1989 ב . ( גם זרחי עצמה כתבה יצירות ארספואטיות לילדים : השיר "אסתר" מתוך הקובץ "הנמר שמתחת למיטה" , ( 1976 ) השיר "מרגלית" בקובץ "הפרה שרצתה להיות זמרת" ( 1985 ) והשיר בעל השם הזהה לשם הקובץ , הסיפור "פינגבינה" ( 1992 ) ועוד . ביצירותיה של זרחי למבוגרים אפשר למצוא התייחסות לנ...  אל הספר
מכון מופ"ת