קריאה שלישית: יסודות פרודיים בסיפור

קריאה שלישית : יסודות 9 רודיים בסי 9 ור התגובה הראשונית של מבוגרים המאזינים לסיפור "בוטיק סיגי וחוט" היא צחקוקים בקטעים מסוימים . התחושה היא שיש בסיפור לגלוג על חיי הישראלי בן זמננו בן המעמד הבינוני : הנשים שפותחות בקלות "עסק זעיר" וקוראות לו "בוטיק , " תרבות הקניות הישראלית , יחסי בנות-אימהות ועוד . לפנינו תופעה אינטרטקסטואלית מובהקת : פרודיה . זהו סוג ספרותי "המקיים נוכחות בו-זמנית של טקסטים [ ... ] קריאתם האפקטיבית של טקסטים כאלה מחייבת מימוש היחסים הבין-טקסטואליים" ( בן-פורת , . ( 171 : 1985 בןפורת מציינת כי זוהי אינטרטקסטואליות בלתי נמנעת . לדעתה , הפרודיה היא אינטרטקסטואליות רטורית הנבנית במכוון על ידי היוצר . הפרודיה מוחקת במכוון סגנון מוכר , יוצר או יצירה , ומעמתת את התוכן ואת הסגנון של העולם שאותו מחקים ( שסגנונו גבוה בדרך כלל , ( עם העולם ביצירה החדשה ( שסגנונו נמוך בדרך כלל . ( באופן כזה נוצרת התנגשות אירונית , גרוטסקית או סטירית בין היצירות ( אבן , . ( 1978 הפרודיה היא תחבולה מכוונת של יוצר המתבסס על טקסט ( כתוב , חברתי , או מוכר ממנהג , ( שהוא מניח שהקורא מכיר ומממש אותו ב...  אל הספר
מכון מופ"ת