קריאה שנייה: הסי9פר כסי9פר פמיניסטי

קריאה שנייה : הסי 9 ור כסי 9 ור סמיניססי הקריאה הראשונה הובילה אותנו באופן אסוציאטיבי לקישורים לספרות העממית , בהתאם לידע תרבות קודם ולאופק הציפיות של הקורא-הילד . משם פנינו לבחינת הסיפור בהקשר התרבותי-לשוני שלו , ובחנו את התייחסותה של התרבות העברית לעכביש ולשאלת מקומו של האדם בעולם . בקריאה הנוכחית נבחן את הסיפור בהקשר ההיסטורי של כתיבתו , שנות התשעים של המאה העשרים . נתייחס להקשר הביוגרפי של זרחי , למכלול כתיבתה , לכתיבה של יוצרים ושל יוצרות בסביבתה , וכן להקשר הרוחני-תרבותי של התקופה . נקודת המוצא לקריאה זו היא שאלה אינטרטקסטואלית מובהקת : ( Gennete , 1997 ) מה משותף ליצירה זו וליצירות אחרות של זרחי וליוצרים אחרים באותה תקופה ? לדעתי , התשובה היא דמות האישה והשאלה הפמיניסטית . אחד הנושאים המרכזיים ביצירתה של זרחי - בשירה , בפרוזה ובמסה - בשנות השמונים והתשעים , הוא סוגיית האישה-האם היוצרת בעברית ( זרחי , . ( 1983 ; 1982 בתקופה זו עלתה הסוגיה הפמיניסטית זה מכבר , הן כנושא של מאבק חברתי והן כנושא ככתיבתן של משוררות וסופדות בעברית ( פלדמן , ; 2002 שחם , ; 2001 שירב , . ( 1998 הסיפור "ב...  אל הספר
מכון מופ"ת