מרסל ינקו, "דוד והעכביש‭1985 ,"‬ רישום עץ ודיו מגוון בצבע מים מדולל, מוזאון ינקו-דאדא, עין-הוד