פרק ג' קריאה ועוד קריאה בסיפור "בוטיק סיגי וחוט" מאת נורית זרחי

סרק ג' קריאה ועוד קריאה בסי 9 ור בוטיק סיגי וחוס" מאת נורית זרחי זה העניין עם אמנות , מי שטווה פעם - טווה תמיד . " ) בוטיק סיגי וחוט , " נורית זרחי , ( 20 : 1995  אל הספר
מכון מופ"ת