פסל ניקה, אלת הנצחון מסמותרקה ‭{Victory Samothmce)‬ גובה (כולל מוטות הכנפים) ‭3.28‬ מטר