פעילויות לפיתוח מודעות אינטרטקסטואלית

פעילויות לפיתוח מ ודעות אינטרטקסטואלית הפעילויות המוצעות בספר זה נועדו להשיג מטרות בהוראת ספרות , בפיתוח חשיבה בהוראת ספרות , ובמיוחד בפיתוח כשירות אינטרטקסטואלית . יש להניח שגישות לפיתוח חשיבה אינן מוכרות למרבית מורי המורים לספרות . לפיכך ארחיב את ההיבט המתודי ואבהיר עניינים הנוגעים לפיתוח חשיבה . המורים הבקיאים בפיתוח חשיבה , וכן אלה המעוניינים רק בהיבט הספרותי , יוכלו לפסוח על ההערות המתודיות . מדריכים פדגוגיים כלליים המעוניינים ליישם פיתוח חשיבה בהוראת ספרות , מוזמנים להתייחס להיבט המתודי והספרותי כאחד . הפעילויות המוצעות מתבססות על גישות קונסטרוקטיביסטיות בחינוך ( אלקד-להמן , ; 2001 בק , ; 1999 ברוקס וברוקס , . ( 1999 הקונסטרוקטיביזם מתבסס על עמדות בפילוסופיה ובפסיכולוגיה המתייחסות ללמידה כאל תהליך סובייקטיבי ולידע כאל מושג יחסי : אין ידע שאפשר להגדירו כ"אמיתי" ( גלזרפלד , 1998 , 1995 א , 1998 ב . ( שינויים בתפיסת הידע מחייבים שינוי בתפיסת הלמידה וההוראה . בעבר המורה נתפס כמנחיל ידע אמיתי באמצעות ההוראה , והלומד נדרש להכיל את כל הידע כדרך להכרת העולם . לעומת זאת בגישה הקונסטרוקטיב...  אל הספר
מכון מופ"ת