דברים לסיום הפרק

דברים לסיום ה 9 רק " מה מרחק הומה תוך נ 0 שי אל מרחק " ) " ? הרעב העמוק מימים , " ישראל אפרת , ( 159 ; 1980 הרמס , שליח האלים , גולש עכשיו בנעליו המכונפות במרחב שבינינו לבין אוצרות תרבות בלתי נדלים , בעולם שאלי המיתולוגיה לא חלמו עליו ולא הכירו את שמו אלא באופן מטפורי : עולם המטווה האין-סופי של קורי העכביש , , WEB-H עולם האינטרנט . אך הרמס לא יעניק פשר ליצירת ספרות בזמננו : כל קורא יבנה את הפשר בכוחות עצמו , בתהליך בחירה של טקסטים המתאימים לו ולעולמו , והמתקשרים זה לזה בדרך מיוחדת הידועה לו , מתוך מגוון הטקסטים שהשליח נושא עמו . הוא - הקורא - יציב אותם זה בצד זה , יזיז אותם ממקום למקום , ויארוג מהם את האריג שלו . קריאה היא תהליך דינמי שבו הקורא נתבע למאמץ אינטלקטואלי ורגשי מרוכז , אך בתמורה לכך הוא זוכה בהנאה ובתחושה שיש משמעות לחייו . האריג שונה מקורא לקורא , וגם אצל אותו קורא האריג משתנה בכל עת שהוא קורא עוד טקסטים , מרחיב את עולמו התרבותי , וכך יוצר עוד קישורים המאפשרים לו לגלות דבר מה שקודם לכן היה סמוי מן העין עבורו .  אל הספר
מכון מופ"ת