סיפור הוראה אישי: סביבה לטיפוח חשיבה אינטרטקסטואלית

סי 0 ור הוראה אישי : סביבה לטיסות חשיבה אינטרטקסטואלית בעבודתי כמורה בחוג לספרות ובחוג לספרות ילדים במכללת לוינסקי , ביקשתי לעצב תהליך למידה ייחודי , אשר יעסוק באינטרטקסטואליות כתופעה ספרותית , ונוסף לכך ישקף את האינטרטקסטואליות כתופעה תרבותית בחיינו , וגם יתאים לפלורליזם ולגמישות הנתבעים על ידי התופעה הספרותית עצמה . על פי תפיסתי את האינטרטקסטואליות היה לי ברור כי התהליך חייב להתרחש בסביבת למידה קונסטרוקטיביסטית . תהליך ההוראה-למידה שבניתי כדי לטפח חשיבה אינטרטקסטואלית נועד ליצור למידה אותנטית ורלוונטית ללומדים : לצאת מעולמם , מתוך הנחה כי יש להם עולם ידע גם אם אינו הידע הספרותי הקנוני , ומתוך כבוד כלפי עולם זה . העמדה ההתחלתית מזמינה את השותפים לתהליך לראות בקריאה שערים לתרבויות השונות שהמשתתפים , כלומר הסטודנטים ואני כמנחה , מביאים עמם לכיתה . תהליך הלמידה נבנה באמצעות פעילויות אינטראקטיביות בין הלומדים , תוך מתן לגיטימציה לידע הסובייקטיבי של הלומד וליכולות החשיבה שלו . במקביל , הפעילויות מפתחות חשיבה לטרלית רחבה וגמישה ( דה בונו , . ( 1998 ; 1995 סביבת הלמידה שעוצבה לשם כך כללה קבו...  אל הספר
מכון מופ"ת