ארגון קישורי של תכניות לימודים

ארגון קישורי של תכניות לימודים ארגון ליניארי של תכנית הלימודים ומיעוט קישורים בתוך הדיסציפלינה ובין הדיסציפלינות אינם מסייעים לטיפוח קריאה המפעילה קשרים אינטרטקסטואליים . ארגון ליניארי של תכניות לימודים צומח מתפיסות אפיסטמולוגיות פוזיטיביסטיות ( לוין , ( 1998 , ואילו התפיסה האפיסטמולוגית המצויה בבסיס התפיסה האינטרטקסטואלית היא מערכתית-מרושתת , " פסיפסית , " בלשונה של קריסטבה . זו תפיסה החוצה דיסציפלינות וזמנים , וקרובה ברוחה לתפיסות הקונסטרוקטיביסטיות של בניית ידע . תכניות לימודים הבנויות בארגון מרושת ( בן-דב , ( 1996 או בארגון מרחבי-מערכתי ( לוין , ( 1998 מתאימות יותר לצורכי הדיסציפלינות שבמרכזן קריאת טקסטים ; לגישה של ארגון הידע על ידי הלומד ; לדרכים שבהן מיוצג הידע בעידן הטכנולוגי ; לקריאה שאינה ליניארית ; וליצירות ספרות שאינן ליניאריות . בשנים האחרונות נכתבות בארץ ובעולם , למבוגרים וגם לילדים , יצירות ספרות שאינן בהכרח ליניאריות . לצורכי הדגמה נמנה שלוש מהן : ( 1 ) יצירת ספרות לילדים שאפשר לקוראה בדרך ייחודית היא "ספר משתולל" מאת חיה שנהב - ( 1979 ) הסיפור בנוי בדומה למשחקי לוח של ...  אל הספר
מכון מופ"ת