אינטראקציה בלמידה

אינטראקציה בלמידה גישות קונסטרוקטיביסטיות בחינוך נשענות במידה רבה על תפיסותיו של ויגודצקי . הלה גורס כי חשיבה היא פעילות חברתית ההולכת ומופנמת בהדרגה והופכת לאישית ( ויגוצקי , . ( Vygotsky , 1986 ; 2003 מכאן שתנאי לביסוס החשיבה של הפרט הוא שימוש פעיל בחשיבה תוך אינטראקציה תמידית עם הזולת . בתהליכי הוראה-למידה מקובלים המתמקדים בהקניית ידע , החשיבה אינה במוקד עניינו של המורה או של התלמיד . לעומת זאת , שיטות לפיתוח חשיבה מבקשות להציב את תהליכי החשיבה במוקד תהליך ההוראה-למידה . שיטת ה"תרבות" ( enculturation ) בהוראת חשיבה ( טישמן , פרקינס וג'יי , ( 1996 דוגלת לא רק בשיעור שיהיה עתיר חשיבה , אלא בבנייה של תרבות חשיבה בבית הספר . לשם כך האינטראקציה החברתית והאינטראקציה בין הלומדים לבין טקסטים או חומרי למידה מוצבות במוקד העשייה הלימודית . דרכי הוראה המשלבות אינטראקציה בין לומדים סביב תהליכי חשיבה וסביב תוכני לימוד , חשובות לבנייה של ידע פעיל ( פרקינס , . ( 2000 האינטראקציה מסייעת גם בלמידה לשם העברה . ( 1992 ; Tishman et al ., 1995 Perkins & Swartz , ) תפקידו של המורה בסביבת למידה כזו הוא ליצ...  אל הספר
מכון מופ"ת