ניהול מחשבות בכיתה: מטקוגניציה

ניהול מחשבות בכיתה : מטקוגניציה מטקוגניציה ( metacognition ) הוא מושג מרכזי בכל דיון על פיתוח החשיבה . השימוש השגור בביטוי זה מתייחס לאופן שבו האדם חושב על היבטים שונים בתהליכים הקוגניטיביים שלו עצמו . אך בפועל הגדרת המושג אינה פשוטה , והוא נתפס על ידי חוקרים שונים באופנים שונים ( גרינספלד , . ( 2006 מכיוון שספר זה נועד להיות גם יישומי-פרקטי , לא ארחיב בדיון התאורטי על המושג , אלא אתמקד בפיתוח חשיבה בהוראה בכלל ובפיתוח כשירות אינטרטקסטואלית בפרט . מטקוגניציה היא יכולתנו לנסח תכנית פעולה , לפקח על ההתקדמות לפי התכנית , להבין מה אנחנו יודעים ומה איננו יודעים , לגלות טעויות ולתקנן , לתת את הדעת על תהליכי החשיבה שלנו , ולתקן אותם . ( Costa , 1985 ) לפי הגדרה זו , מטקוגניציה היא היכולת : לתכנן אסטרטגיה יעילה , - לבצע שלבים הכרחיים בפתרון בעיות , - לבצע רפלקציה על איכות החשיבה שלנו בקשר לעניין מסוים . מחקרים מלמדים כי הנחיה של תהליכי מטקוגניציה חשובה במיוחד לפיתוח החשיבה ולסיוע להעברה בלמידה , ויש להקצות לכך זמן מיוחד ( דה בונו , . ( Perkins & Swartz , 1992 ; Tishman et al , 1995 ; 1995 , 19...  אל הספר
מכון מופ"ת