הדגמה של חשיבה בהוראה

הדגמה של חשיבה בהוראה אחת הדרכים החשובות לפיתוח חשיבה של לומדים ולביסוס הרגלי חשיבה ( פרקינס , 1998 א ; ( Costa , 1998 ; Perkins & Swartz , 1992 היא הדגמת החשיבה בהוראה . ( modeling ) בכל המוסדות להכשרת מורים מקיימים לכאורה הדגמה של קשורים אינטרטקסטואליים בהוראת ספרות . בפועל , מה שנעשה הוא הדגמה של התופעה הספרותית ולא של תהליכי החשיבה של הקורא או של החוקר . הסטודנט לומד להבחין בין המושגים דנוטציה , אסוציאציה , קונוטציה ואלוזיה ( ברזל , ; 1990 ברוך ופרוכטמן , . ( Preminger , 1974 ; 1983 בקורסים לספרות עממית , ספרות ילדים וספרות עברית מרבים ללמד על השפעות ספרותיות . מלמדים על תופעת הספרות המדוברת , ודנים בנורמות הכתיבה בתקופת ביאליק ולאחריה ( מירון , . ( 1991 גם המונח אינטרטקסט נזכר ונלמד . בקורסים לספרות במכללות האקדמיות לחינוך בוחרים להורות יצירות ספרות המזמנות קריאה אינטרטקסטואלית , כלומר יצירות שאת חלקן אי אפשר ללמוד ללא הבנת הקישורים , כגון ספרות ימי הביניים , יצירות מאת עגנון , ביאליק , עמיחי ורבים אחרים . יש קורסים המתמקדים בקשרים שבין ספרות לתחומי אמנות שונים ( ציור , מוזיקה ) א...  אל הספר
מכון מופ"ת