לגיטימציה לחשיבה אסוציאטיבית

לגיטימציה לחשיבה אסוציאטיבית בקישור בין טקסטים אפשר להסתייע בכלי חיפוש מסוגים שונים , אך הקישור הראשוני שאנו מבצעים , עוד לפני שפונים לכלי חיפוש מתוחכמים , מתבסס על שימוש אינטנסיבי בזיכרון ובהפעלה מכוונת של חשיבה אסוציאטיבית . חשיבה כזו היא אחת משתי מערכות חשיבה מקבילות : ( Sloman , 1996 ) האחת - מערכת אסוציאטיבית המתבססת על דמיון ( similarity ) בין מושאי החשיבה ועל סמיכות ביניהם ( למשל בזמן , ( והשנייה - מערכת הפועלת לפי חוקיות לוגית מסוימת , ( rule-based ) והמפעילה מבנים סמליים בעלי תוכן לוגי ומשתנים לוגיים . שתי המערכות הללו פועלות יחד , משרתות פונקציות משלימות , ובאמצעות השילוב ביניהן מסוגלות לתת פתרונות מגוונים לבעיות חשיבה . המחקר מוכיח כי המערכת הפועלת לפי חוקיות לוגית עשויה לדכא במידה מסוימת את המערכת האסוציאטיבית , אך לא לחסל אותה ( שם . ( עד העידן הפוסטמודרני החשיבה החברה המערבית את החשיבה הלוגית , המובנית , והפחיתה מערכה של החשיבה האסוציאטיבית . ביטוי להעדפה של המערכת הפועלת לפי חוקיות לוגית נמצא בעמדתו של ויליאם ג'יימס . ( 1950-1890 ) הוא סבר כי המערכת האסוציאטיבית אינה מסו...  אל הספר
מכון מופ"ת