חינוך לאינטרטקסטואליות - מה הבעיה?

חינוך לאינטרטקסטואליות - לוה הבעיה !? הוראת ספרות תוך התייחסות לניסיון ולידע הקודם של הלומד נובעת מתפיסות קונסטרוקטיביסטיות בחינוך ( אלקד-להמן , ; 2001 פרקינס , . ( Brooks & Brooks , 1993 ; 2000 מתודות להוראת ספרות המתייחסות לעולמו של הלומד רווחות בישראל מזה שנים ללא עיגון בתאוריה של למידה או בתאוריה של ספרות . מדובר במתודות לכל הרמות ולבל הגילים , שצמחו בעיקר על רקע הרפורמה בחינוך . על מגמות אלה אפשר ללמוד מחומרי למידה וממדריכים למורה שהופקו במהלך שנות ה , 70- ה80- וה90- של המאה ה20- על ידי גורמים כמו נט"ע ( ניסוי טיפוח על-יסודי אוניברסיטת תל-אביב , ( האגף לתכניות לימודים במשרד החינוך , רינה צדקה ואחרים , בעקבות תכניות הלימודים להוראת ספרות בחטיבת הביניים . בשנים האחרונות פותחו תכניות להוראת ספרות המכוונות את הלומדים ליצור קשרים בין הטקסט לבין עולמם התרבותי , ופורסמו מאמרים המתעדים הוראה כזו , מביאים הצעות להוראה המלוות בהדגמה , ומציגים מחקרים בנושא ( פויס , ; 1999 קשת , ; 2003 שריג ; 2002 , 2000 תמיר-סמילנסקי , . ( Galda & Beach , 2001 ; 1998 קישורים אינטרטקסטואליים הם חלק בלתי נפרד ...  אל הספר
מכון מופ"ת