פרק ב' על חינוך לחשיבה אינטרטקסטואלית

9 רק ב' על חינוך לחשיבה אינסרסקסטנאלית בהוראת חשיבה אנחנו מעוניינים לאו דווקא בתשובות שהלומד יודע , אלא דווקא בידיעה איך להתנהג כאשר אינו יודע . ( ארתור קוסטה ) בפרק זה בספר אתאר את הקשיים בתחום ההוראה , הלמידה והחשיבה הנוגעים לאינטרטקסטואליות , ואציע דרכים לפיתוח כשירות אינטרטקסטואלית בקרב לומדים בכל הגילים . בהצעה המתודית אתייחס למרכיבים שונים : הוראה ולמידה , סוגיית הידע , תביעה למתן לגיטימציה לחשיבה אסוציאטיבית , פיתוח נטיות חשיבה , הדגמה ( modeling ) של חשיבה בהוראה , מטקוגניציה , למידה תוך אינטראקציה עם הסביבה וארגון קישורי של תכניות הלימודים . הפרק יסתיים בסיפור הוראה אישי על התנסותי בקורס שנועד לפתח כשירות אינטרטקסטואלית . המטרה העיקרית של ההצעה המתודית בתחומי החשיבה היא לאתגר לומדים ומורים ולאפשר להם לפתח אסטרטגיות משלהם לקישוריות אינטרטקסטואלית . ההצעה מאפשרת מצע בסיסי לחיפוש אחר דרכים ההולמות את הצרכים ואת סגנון הלמידה של כל קורא או קוראת .  אל הספר
מכון מופ"ת