תמורות בתפיסת האינטרטקסטואליות

תמורות בתפיסת האינטרטקסטואליות המושג אינטרטקסט צמח מתוך המהפכה שחלה בתפיסות הכתיבה והקריאה בשנות השישים של המאה העשרים ומתוך הביקורת הספרותית המודרנית . תפיסותיה של קריסטבה צמחו על רקע מסוים , בתקופה ובסביבה אינטלקטואלית-סמיוטית שעיצבו אותה . האינטרטקסטואליות עצמה נמצאת מאז בתהליכים אינטרטקסטואליים מתמידים עם טקסטים אחרים , ואלה משנים את פניה . התפתחות רשת האינטרנט , אידאולוגיות פמיניסטיות , פוסט-קולוניאליות ותפיסות פוסטמודרניות מעצבות מחדש את המושג ואת אופני הקריאה בטקסטים . ( Allen , 2000 ) בפוסטמודרניזם האינטרטקסטואליות היא תופעה מרכזית בתחומי האמנות השונים ( אמנות פלסטית , ספרות , קולנוע , ארכיטקטורה ועוד , ( ברוח הטענות הכופרות בקיומה של משמעות אחת ליצירה מכיוון שהכול יחסי , קישורי ותלוי באינטראקציות מערכתיות . הפוסטמודרניזם טוען שאי אפשר לדבר עוד על מקוריות או על ייחודיות של יצירת אמנות : יצירות אמנות בתחומים שונים קשורות זו בזו , מעבדות ומפתחות זו את זו באופנים ובסגנונות שונים , וכל אוביקט אמנותי הוא בהכרח פסיפס ( קונסטרוקט ) של שברי שברים של אמנות קיימת . "אין עוד ליצרני התרבות...  אל הספר
מכון מופ"ת