"כתיבה מחדש", "קריאה מחדש" ואינטרטקסט

" כתיבה מחדש , " "קריאה מחדש" ואיבטרטקסט " כתיבה מחדש" ו"קריאה-מחדש" הם מושגים מרכזיים בחקר האינטרטקסטואליות . אציג כאן שלוש גישות הנוגעות למושגים אלה : . 1 עמדת הרקונסטרוקציה : שיבה לטקסטים ישנים מנקודת מבט חדשה . זוהי גישתם של לאקאן ושל דרידה ( דרידה , . 2 . ( 2002 כתיבה וקריאה מחדש כאלוזיה גלובלית . 3 . ( Ben-Porat , 2003 a ) גישות קריאה ממוצבות ( situated reading ) בתאוריה הפמיניסטית והפוסט-קולוניאלית . ( Allen , 2000 ) . 1 עמדת הרקונסטרוקציה : שיבה לטקסטים ישנים מנקודת מבט חדשה ה"קריאה מחדש" רווחת כפרקטיקה בקבוצת סופרים וחוקרים המקורבים לקריסטבה , מנקודת מוצא של רקונסטרוקציה . דוגמאות לכך הן הקריאה מחדש של לאקאן בכתבי פרויד , שהיא קריאה המשנה את ההבנה באופן מהותי ( ראו ברזל , ; 67-66 : 1990 לוי , , ( 240 : 1986 או הקריאה מחדש של דרידה בכתבי אפלטון ( דרידה , . ( 2002 "הרקונסטרוקציה עניינה בבחינה מחודשת , עיון מחדש בתורה קיימה , מתוך יחס של כבוד ומיצוי מלא אפשרי של הנחותיה" ( ברזל , . ( 235 : 1990 דרידה עצמו כינה את תפיסתו הפילוסופית בשם , dissemination שפירושו הפצת זרעים . כלומר , ...  אל הספר
מכון מופ"ת