אינטרטקסטואליות והשפעה ספרותית

אינטרטקסטואליות והשפעה ספרותית באיזו מידה האינטרטקסטואליות זהה עם מה שהוצג בעבר כהשפעה ספרותית או כחקר מקורות ? יש חוקרי ספרות הסבורים שיש קשר בין האינטרטקסטואליות לבין תופעות ספרותיות ידועות , כמו השפעה ספרותית , חקר מקורות או גנא לוגיה , ואילו אחרים טוענים לבידולו המוחלט של המושג . בן-פורת ( 1985 ) מבחינה בין שלוש גישות בחקר האינטרטקסטואלי : גישה סמיוטית , המתמקדת בדרכים לפענוח הטקסט ; גישה היסטורית , העוסקת בחקר של מנגנוני השתנות , למשל של מוטיבים ; וגישה סטרוקטורליסטית א-היסטורית , החוקרת את הנוכחות הסימולטנית של כמה טקסטים . זו גישתה של בן-פורת בחקר האינטרטקסטואליות : אין היא חוקרת מקורות והשפעה ספרותית , שכן אלה נמצאים בתחום עניינה של הגישה ההיסטורית . גישה מסוג זה , גנאלוגית-היסטורית , מציג חוקר הספרות העממית עלי יסיף . ( 1998 ) לפי תפיסתו , מלבד חקר המקורות יש לאינטרטקסטואליות ערך מוסף בבניית משמעות חדשה לסיפור : הספרות העממית היא בין-טקסטואלית במהותה , ומאז ומתמיד עסק מחקרה בהבחנות בין-טקסטואליות . בבסיס קיומו של סיפור העם מונח המושג "מסורת : " כל סיפור הוא חוליה בשרשרת סיפורי...  אל הספר
מכון מופ"ת