אינטרטקסט: זיקות בין טקסטים

אינטרטקסט : זיקות בץ טקסטים לפי תפיסתם של באחטין וקריסטבה , טקסטים נבנים ומתלבנים על בסיס היחסים שהם מקיימים עם ההקשר החברתי , התרבותי וההיסטורי שלהם . חוקרים אחרים מעמידים במרכז עיונם את היחסים שבין טקסטים לטקסטים אחרים . סיבוק ( Sebeok , 1985 ) למשל , דוחה את טענתו של באחטין , וגורס כי האינטרטקסט הוא ההוכחה לצדקתו . לדעתו , יצירות אמנות נוצרות כמעשה לא טבעי , כתגובה למפגשים קודמים של האמן עם יצירות אמנות ועם חוקי אמנות , ולא כתגובה למציאות החברתית : יצירות אמנות - ובייחוד ספרות - נוצרות כתגובה לא למציאות חברתית אלא ליצירות אמנות שקדמו להן ולמוסכמות ולצפנים ששלטו בהן . ( תרגום שלי , אא"ל , ( Sebeok , 1985 : 657 גישה דומה מביע גם אלטר , ( 2001 ) אלא שהוא מתנגד למושג אינטרטקסט , שכן לדעתו זהו מושג מעורפל , והוא מעדיף להמירו במושג אלוזיה , המקשר באופן חד-משמעי בין טקסטים מוגדרים . הגישות שנביא להלן ממשיכות את תפיסתו של סיבוק תוך התמקדות בהיבטים ספרותיים מנקודת מבט של פואטיקה סטרוקטורליסטית . אינטרטקסטואליות היא מושג "המכסה את כל התופעות הנובעות מהיחסים שמקיים טקסט נתון ( או יחידת טקסט-כו...  אל הספר
מכון מופ"ת