אינטרטקסט: סוגיה ספרותית או תרבותית?

אינסרסקסס : סוגיה ס 0 רותית או תרבותית ? אם אינטרטקסטואליות היא תופעה תרבותית הכרחית המקיפה את כל מפגשינו התרבותיים , כפי שטוענת קריסטבה , האם יש מקום לדון בה בהקשר ספרותי ? גישות סמיוטיות , פוסט-סטרוקטורליסטיות ופוסטמודרניות רואות את תופעת האינטרטקסטואליות בהקשר התרבותי הרחב , ואילו הסטרוקטורליסטים מצמצמים אותה לתחומי הספרות והאמנות . דוגמאות מובהקות לטענה כי מקומו של הדיון באינטרטקסט הוא בתחומי הספרות והאמנות הן תפיסותיהם של ז'נט ובן-פורת . ז'נט ( Genette , 1997 ) בנה מערך שיטתי לדיון בתופעות אינטרטקסטואליות בהקשר ספרותי מנקודת מבט של פואטיקה סטרוקטורליסטית ( כפי שנתאר בהמשך . ( בן-פורת ( 1985 ) מיינה את סוגי ההופעות האינטרטקסטואליות מנקודת מוצא דומה , וצמצמה את תחומי הדיון שלה לתופעות אינטרטקסטואליות מכוונות ( שאותן כינתה "בין-טקסטואליות רטורית , ( " דהיינו ליצירות ספרות מכוונות לכינון קשרים עם טקסטים שקדמו להן , למשל באמצעות רמיזות ספרותיות למיניהן כמו אלוזיה . הדוגמה המובהקת ביותר לתופעות אלה היא הפרודיה , שבה "הכותב והקורא חייבים להכיר אותו טקסט מוקדם עצמו" ( שם : . ( 175 פעילותה...  אל הספר
מכון מופ"ת