הקסם שבקשר : אינטרטקסט, קריאה ופיתוח חשיבה

אילנה אלקד להמן תמונות הכריכה הקדמית ( תועדה מינוין , ככיוון השעון : ( מאדאם ז'וזף _מישל זיינו , וינםנט ואן גוך , ( ו (; 0 _§ 1 ו 1 _גי \ 1 ת _06 ח _/ 1 י ) 0 ) רט מתוך , 1888 / 9 , ( מוזאון מטרונ'וליטן , נין יורק . הכיסא של גוגן , וינםנט ואן נוך ( ו /; 11 י 1 מ _06 מ 1 ז \ ר ( 00 §! ו 0 ר 0 מתוך , 1888 , ( נזוזאון וינסנם ואן נוך , אמסטרדם . האמנויות הינ'ות , יוחנן סימון 0 ) רט מתוך ציור קיר , 1949 , ( גבעת חביבה . האמן בסטודי ! - אלגוריה וצל האמנות , 'אן ורמיר ( ז _66 וזד _61 _י \ _6 !> תו _31 ו 0 ) ( 101 רט מתוך , 1665 / 6 , ( המוזאון להיסטוריה ע 1 ל האמנות , וינה . תמונות הכריכה האחורית ( מינוין : ( 9 ורטר 0 של אשת האמן ונכדתה , מקם ליברמן ( תת 3 ווח _6 נ 0 ) _(\^ 1 . 161 רט מתוך , 1926 , ( מוזאון היברו 'וניון קולני םקירבול , לוס אננילם . _האמנויות הינ'ות , יוחנן סימון 0 ) רט מתוך ציור קיר , 1949 , ( גבעת חביבה . שלוש נשים , _סרננד לז'ה _( ז _16 § 6 _נ < ו ; 11 תז 0 ) (? _6 רט מתוך , 1921 , ( מוזאון לאמנות מודרנית , הקסם שבקשר אינטרגוקסנו , קריאה n 3 > ujn nm" > 1 n ^» N אלקד-להמן M...  אל הספר
מכון מופ"ת