אירועים מפתיעים ובלתי צפויים בעלי תכנים מאיימים

אירועיםמפ תיעים ובלתי צפויים בעלי תכנים מאיימים בחלק זה נדון באופן שבו הטלוויזיה מייצגת אירועים טראומתיים , כגון : תאונות דרכים , אסונות טבע , אירועים פליליים , רצח , שוד , ובעיקר פיגועי טרור . האופן שבו מיוצגים אירועים קשים אלו בטלוויזיה והתדירות הגבוהה שבה הם מופיעים בחיינו , משפיעים על אופן ההתמודדות של מבוגרים וילדים כאחד . דרכי ייצוגם של אירועים אלו מבוססות גם כאן על מרכיבים ריטואליים . כפי שצוין במבוא , מסגרות ריטואליות חיוניות למבוגרים ולילדים כאחד . כאן , כמקרה הקיצוני של שימוש במרכיבים ריטואליים , חשוב במיוחד לעמוד על האופן שבו בונים אמצעי התקשורת אירועים אלו . כאירועים טראומתיים ישנה חשיבות מיוחדת להבחנה בין דרכי התגובה וההתמודדות של מבוגרים ושל ילדים . אצל ילדים צעירים , כל אירוע טראומתי כלתי צפוי נתפס כ"מכת גורל . " הם אינם מחפשים אחר המנגנון הפועל מאחורי האירוע . מוות של קרובי משפחה בתאונת דרכים , ברעידת אדמה או בפיגוע נתפס בעיניהם בחזקת שווה מעמד ב"סקלת הטראומה . " ילדים מחפשים אחר מקורות מרגוע במקרים אלו , ואינם מבקשים להתחקות אחר שורשי ה"אמת , " אחר הסיבה שהובילה לרבים ...  אל הספר
מכון מופ"ת