אירועים מפתיעים ובלתי צפויים בעלי תכנים חיוביים

אירועים מפתיעים ובלתי צפויים בעלי תכנים חיוביים אירוע בלתי צפוי בעל הקשר חיובי מוצג במדיה על פי רוב כבשורה , כחידוש חיובי , אופטימי ומשמח . אירועים כאלה מעוררים הפתעה ושמחה 3 כקרב הצופים . לעתים קרובות , כדי לא להחמיץ אירוע פתאומי המסתמן כבעל משמעות , מזמינים המבוגרים בבית את הילדים להשתתף בצפייה . ההזמנה לצפייה המשותפת נובעת מתוך רצון להפוך את הילדים לשותפים באירועים שיש בהם כדי לתפוס מקום מרכזי במאגר הזיכרונות המשפחתי והלאומי . אירועים מסוג זה יכולים להיות פיתוח תרופה חדשה , שיגור חללית או סיפור הצלה בעל אופי נסי ( למשל , סיפור הצלתה של הילדה שירן פרנקו ברעידת האדמה בתורכיה . ( באירועים אלו שוררת תמימות דעים באשר להיבט החיובי הטמון בהם , אף על פי שהם מכילים גם מרכיבים של איודאות ושל עמימות . מעניין לציין כי בדיווחים על אירועים כאלה פועלת הטלוויזיה לעתים מתוך אינטרס להדגיש את הצדדים החיוביים שבו ושומרת על עמימות באשר למרכיבים האחרים , כגון עילות לשיגור חללית , גורלם של אנשים שלא ניצלו באירוע המדווח . באופן שנתפס לצופים כטבעי , מתמקדת הטלוויזיה בצדדים החיוביים והפעילים של האירוע . אמנם...  אל הספר
מכון מופ"ת