מבוא

מבוא בפרק זה נתמקד בדיווח טלוויזיוני על אודות אירועים מפתיעים ובלתי צפויים - הן כאלה הנתפסים בעיקרם כחיוביים והן כאלה הנתפסים בעיקרם כטראומתיים . בסוג הראשון של האירועים מצויים למשל אירועי חילוץ והצלה המסתיימים בטוב או אירועים המבשרים על תגליות חיוביות ; בסוג השני מצויים אירועים טרגיים , כגון תאונות דרכים ופיגועי טרור . אם כן , עיקר ענייננו הוא באירועים שאין דרך לצפותם מראש או להתכונן אליהם . בבסיסם עומד "רגע ההלם , " שבו הצופים מוצאים את עצמם בלתי מוכנים . הטלוויזיה מתמקדת בדרכי עיצוב ההפתעה וההלם ובהבניית התגובות להפתעה זו . יש לזכור כי לעתים קרובות קיימים תקדימים מאירועים דומים בעבר ( כגון אירועי הצלה , אסונות טבע ופיגועי טרור . ( כל אירוע כשלעצמו מעורר תדהמה ותגובה רגשית חזקה , ועם זאת גם ב"בלתי מוכר" יש יסוד של מרכיב מסוים מוכר המושתת על היכרות מוקדמת . כך לדוגמה ההלם למראה ילדה לכודה בין הריסות בתים בעיר שנפגעה ברעידת אדמה , מעורר את זכרן של תמונות דומות מפעולות הצלה שאנו מכירים , ולפיכך צופים את בואן בעקבות האירוע . הסתירה הקיימת בין ה"בלתי צפוי" לבין הרצון והצורך להיות מוכנים ל...  אל הספר
מכון מופ"ת