אירועים טקסיים צפויים בעלי תכנים מאיימים

אירועים טקסיים צפויים בעלי תכנים מאיימים התמודדות מבוגרים עם סיקור טלוויזיוני של אירועים סקסיים מוכרים המכילים היבטים טראומתיים ייצוגם הטלוויזיוני של טקסים ואירועים קבועים , הסובבים סביב תכנים של צער ושל אבל , מכיל מרכיבים רבים הדומים למרכיבים שכבר הצגנו בפרק הרן באירועים ובטקסים "משמחים . " טקסים "מאיימים" מסוג זה מהווים טקסי ימי הזיכרון , וביניהם : יום הזיכרון ליצחק רבין , יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל , יום הזיכרון לשואה ולגבורה וכן טקסי לוויות של אנשי ציבור ולוויות צבאיות . בפרק זה נדגים את דברינו דרך דיון בטקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ( להלן : יום הזיכרון ) ויום הזיכרון לשואה ולגבורה ( להלן : יום השואה . ( אם כן , גם טקסים אלו מתאפיינים במבנה סיפורי חוזר , בהבניית ציפייה לקראת הטקס ובמוכנות הצופים הנשענת על ידע מוקדם . בדומה לטקסים  אל הספר
מכון מופ"ת