אירועים טקסיים צפויים בעלי תכנים חיוביים

אירועים טקסיים צפויים בעלי תכנים חיוביים התמודדות מבוגריםע םסיקור טלוויזיוני של אירועים טקסייםמוכרים הנושאים אופי חיובי אירועים טקסיים מוכרים וידועים כאלה הם טקסי חגים ( הדלקת נרות ת לפני מהדורת החדשות , יום העצמאות , נטיעת עצים בט"ו בשבט , תהלוכת העדלודע בפורים , ( טקסים נושאי פרסים , טקס אירוע חגיגי יוצא דופן ( דוגמת שיגור חללית , ( טקסים לציון אירועים מדיניים חשובים , טקס פתיחת האולימפיאדה וכדומה . טקס פתיחת האולימפיאדה ופתיחת חגיגות יום העצמאות ישמשו , כאמור , בפרק זה דוגמאות ייצוגיות לדרכי הסיקור הטלוויזיוני של טקסים צפויים כעלי הקשר חיוכי . למרות השוני המהותי בתוכני הטקסים , נתמקד בקווים המשותפים להם . הכנות לצפייה המשותפת בטקס מבוגרים ( הורים , מורים , סטודנטים ) מביאים עמם לצפייה החוזרת בטקסים הטלוויזיוניים הרגלי צפייה בעלי קונוטציות חיוביות . הם מצפים לטקסים אלה ואף בונים סביבם לא פעם "טקסי צפייה" חגיגיים , מעין אירועי " הפנינג" קולקטיביים , כגון : הזמנת משפחה וחברים , הגשת כיבוד , צפייה משותפת כזיקוקין די-נור , הכנות למסיבה מאוחרת יותר וכדומה . במהלך הצפייה הם מרבים להשמיע הע...  אל הספר
מכון מופ"ת