מבוא

מבוא בסיקרר טלוויזיוני של אירועים משתלבים כאמור מרכיבים ריטואליים . S אלו באים לידי ביטוי מובהק ביותר בסיקורם של אירועים בעלי אופי טקסי - אירועים המופיעים באופן קבוע בלוח השנה ויוצרים ציפייה כללית לגבי אופן סיקורם . לדיון באופני הסיקור של אירועים טקסיים כאלה נבקש להקדים דיון קצר במקומם של טקסים בחיי ילדים ומבוגרים . במעגלי החיים של ילדים ומבוגרים ישנו מקום משמעותי לטקסים שונים ומגוונים . החברה דואגת לקיומם של טקסים כדי להבטיח דיון סדיר וקומוניקטיבי בערכיה השונים . גם בתאים החברתיים המצומצמים יותר - במשפחה , בגן הילדים ובבתי הספר - מקפידים על קיומם של טקסים , כגון : הדלקת נרות שבת , חגיגות ימי הולדת , ציון פתיחת שנת הלימודים , טקסי חגים ועוד . למדיה תפקיד מרכזי בהדגשתם של חלק מהטקסים האלה ; היא מסייעת בטשטוש הגבולות שבין הפרטי , המשפחתי והלאומי ביחס למה שהיא מסמנת בטקסים מרכזיים ( עוד על טקסים בחברה , ועל מקומם כמערכת החינוך ראו : בן-עמוס ובית-אל , ; 1999 עזריהו , . ( Liebes , 1998 ; 1995 ראוי להבחין בין שני סוגים של טקסים מוכרים וידועים מראש המסוקרים בטלוויזיה : הסוג האחד - טקסים חגיגי...  אל הספר
מכון מופ"ת