הקדמה

הקדמה / 7 לק זה של הספר עוסק בדפוסי הסיקור הטלוויזיוניים של אירועים טקסיים צפויים כמו גם של אירועים מפתיעים ובלתי צפויים ובהשפעתם על ילדים בגיל הרך ( גילאי גן וכיתות א - ' כ . ( ' נסקור כהרחבה את השפעותיהם של אירועים אלו ודרכי התמודדות אפשריות עמם מנקודת מבטם של מבוגרים ( מדריכים פדגוגיים , סטודנטים , גננות ומורות , הורים וכל מבוגר המלווה ילדים קטנים בדרך זו או אחרת . ( נתמקד בעיקר כאופני התפיסה וההתנהלות במצבים שבהם קיים כורח להתמודד עם דרכי הייצוג הטלוויזיוני של אירועים בעלי אפיונים טראומתיים . אירועים כאלה נתפסים ומוצגים כחלק מהמציאות שבה אנו חיים . במטרה לנסות ולהקל על התמודדות עתידית של מורי מורים , של גננות , של הורים ושל ילדים עם דפוסי הדיווח הטלוויזיוני העוסק באירועים כאלה , בחרנו לבנות את החלק הזה בהדרגה - מן הקל אל הכבד . לפיכך נפתח בדיון באירועים מוכרים וצפויים בעלי הקשר חיובי , ורק לאחר מכן נעבור לדון באירועים מפתיעים ובלתי צפויים - בעיקר אירועים בעלי הקשר מאיים , המכילים היבטים טראומתיים . במוקד הפרק עומד הצורך להכיר במצב פרדוקסי - להתכונן למשהו שכביכול אין דרך להתכונן אלי...  אל הספר
מכון מופ"ת