רשימת מקורות

רשימת מקורות כהן , איילת . ( 2000 ) עם כל תלמידי שלטטתי . במכללה , . 176-161 , 12 כספי , דן ולימור , יחיאל . ( 1992 ) המתווכים.- אמצעי התקשורת כישראל . 1990-1948 תל-אביב : עם עובד . למיש , דפנה . ( 1994 ) החופש לצפות . אבן יהודה : רכס . למיש , דפנה . ( 2002 ) לגדול עם הטלוויזיה . תל-אביב : האוניברסיטה הפתוחה . רועה , יצחק . ( 1994 ) אחרת על תקשורת . אבן יהודה : רכס . רות , מרים . ( 1977 ) ספרות לגיל הרן . תל-אביב : אוצר המורה . understanding of television : Research on attention and viewer . In : J . Bryant & D . R . Anderson ( Eds . ) , Children ' s Anderson , J . A . ( 1983 ) . Television literacy and the critical . B rimer , J . S . ( 1996 ) . The culture of education . Harvard comprehension . New York : Academic Press Desmond , R . J ., Singer , J . L ., Singer , D . G ., CaIam , R . & Calimore , 52 , 158-163 . inferences about a televised aggressive portrayal . Child , of adult commentary on children ' s comprehension and Collins , W . A ., Sobol , B . L . & Westby , S . ( 1981 ) ...  אל הספר
מכון מופ"ת