הצעות למדריך הפדגוגי לדיון עם סטודנטים להוראה

הצעות למדריך הפדגוגי לדיון עם סטודנטים להוראה א . הופעת ילדים כמרחיבת ם'ן במהלך הדיון עם הסטודנטים על הופעת ילדים כמרחיבת אופקים , כדאי לעמוד על הנקודות הבאות : ? ילדים הם חלק בלתי נ 0 רד מהעולם המיוצג בחדשות . ? ההזדהות הסבעית שחשים ילדים בעת צפייתם בדמויות הילדים שעל המרקע , תורמת להרחבת הידע הכללי שלהם . המדריך הפדגוגי יכול לפתוח את הדיון עם הסטודנטים בצפייה בקטע מסוים מתוך מהדורת החדשות , ובעקבותיה לשאול אותם איזה מידע עשוי ילד לרכוש הודות להופעת הילדים בכתבה . המדריך הפדגוגי יכול לקיים דיון עם הסטודנטים דרך צפייה בכמה מהדורות חדשות הלקוחות מערוצים שונים וממדינות שונות , ולרון עמם על אודות המידע המשתקף במשדרים אלה : חיי הילדים באותן מדינות , סדר היום שלהם , תחומי העניין . כמו כן ניתן לערוך השוואה עם חיי הילדים במקומות שונים בעולם ועם היחס שנוהגות חברות שונות כלפי אוכלוסיית הילדים שלהן . ב . ילדים בחדשות ? מוקד משיכה והזדהות  אל הספר
מכון מופ"ת