מבוא

מבוא g עוסק בהקשרים השונים והמגוונים שבהם מופיעים ילדים במהדורת החדשות . הנחת היסוד שלנו היא כי הופעה של ילד או ילדה על המסך מושכת מידית את תשומת לבו של הצופה הצעיר , אפילו תפקידם משני והופעתם אקראית וקצרה . גם כאשר הצופה אינו מבין את מלוא משמעות ההופעה של בן גילו על המסך , הרי שדי בסקרנות שמעוררת בו ההופעה כדי לשמש גריין ( teaser ) להעלאת שאלות ולניהול שיחות עם בני המשפחה . להבחנה זו ישנם תימוכין במחקר . על פי הסכר המכונה "השערת העדיפות החזותית" , ( visual superiority effect ) ילדים מזהים זיהוי טוב יותר פריטים חזותיים לעומת פריטים שמיעתיים . ( Birnbaum , 1980 Hayes &) טענה זו מאששת את ההשערה שהופעתו של ילד בטלוויזיה , המביאה להזדהות של צופה בן דמותו , צפויה להיחקק היטב כזיכרון הצופה הצעיר .  אל הספר
מכון מופ"ת