השלכות חינוכיות לעבודה עם ילדים

השלכות חינוכיות לעבודה עם ילדים א . תחזית לוזנ האוויר ככלי למידה וכמקור מידע תחזית מזג האוויר מציגה בפני הילדים מידע עדכני הכולל מונחים ייחודיים . הילדים לומדים להכיר מושגים ומונחים מתחום המדע ( טמפרטורות , מעלות , מפות , מספרים ) ולהכין את התנהלות החיים בציר הזמן " ) אתמול היה חם , " "מחר ירד גשם , " "בשבת תהיה התקררות . ( " יתר על כן , הם לומדים לראות את עצמם כחלק מהעולם . הילדים מעשירים את עולם הידע שלהם באופן ישיר דרך התוודעות למושגים הקשורים בטבע ( כגון : "רוח , " "גלים , " "ים , " "שמש , " "שרב , ( " התוודעות לעולם המספרים , לאיקונים המסמנים מושג מוחשי ( למשל , ציור של שמש מסמן התחממות , ( למפות ולימות השבוע המופיעים על המפה כדי להמחיש תשקיף או תחזית שבועית . ההיכרות עם המושג " תשקיף" או "תחזית" מסייעת לילדים להביע מצב לא צפוי . הם לומדים להבחין בין המושגים "מצב נתון" ובין "מצב משתנה . " במקביל , תחזית מזג האוויר משמשת כלי עקיף ללמידה . הודות לעיסוק התחזית בתופעות מקומיות " ) בחרמון ירד שלג , " "הים התיכון יהיה גלי עד גבה-גלי , ( " לצד תופעות טבע גלובליות ( סיקור סופת הוריקן בארצ...  אל הספר
מכון מופ"ת