קהילת הצופים כפרשנים הפועלים במשותף בעת הצפייה

קהילת הצופים כפרשנים הפועלים במשותף בעת הצפייה אנו מציעות לראות באירועי הספורט גם פתח לאינטראקציה משפחתית . הספורט מזמן עימותים בין שווים בתוך קהילת הפרשנים , אשר כה כל צופה יכול לשמש כשופט וכמומחה . הצפייה המשותפת עשויה לשמש הזדמנות לשיחה על חשיבות עקרון העבודה בצוות ועל תפקידו של היחיד כתוך הקבוצה . כמו כן היא יכולה לשמש פתח לדיון בכללי התנהגות במקום ציבורי , בסכנה הטמונה בתגובות קיצוניות לשלומם של הצופים ושל השחקנים , ובחשיבות הציות לחוקים וכיבוד הכללים .  אל הספר
מכון מופ"ת