אירועי הספורט ככלי לפורקן ולחברות

אירועי הספורט ככלי לפורקן ולחברות בצד הדיח בספורט כמסגרת לחברות , כרצוננו להסב את תשומת הלב לתפקידו של הספורט כצינור לניידות חברתית . בעיסוק בענף הספורט יש כדי לאפשר מעבר למעמד חברתי גבוה . באופן זה יכול הספורט לשמש בידי הממסד כלי לשינוי חברתי . באירועי הספורט ניתן להבחין בדפוסי ייצוג קבועים , כמו חלשים מול חזקים , ישראלים מול זרים . בנוסף , ענף הספורט הולך ומגבש מאפיינים של דת ( הערצה , פולחן , כוח ועוד . ( הספורט מייצג חוויה לאומית קולקטיבית , ולראייה משמשים קשרי השלטון עם מסגרות ספורטיביות . מעורבות הפוליטיקאים בענף גוברת , בפרט בהקשר של העלאת "המורל הלאומי . " הזיקה בין הספורט ובין המדינה מסתמנת כמגמה כלל-עולמית . נושאי דיון נוספים הקשורים בהיבט זה : הספורט כמקום לביטוי של עבודת צוות , הספורט כמסגרת להזדהות לאומית , תופעת הערצת שחקני הספורט עד לדרגת אלילות , מושגים וערכים העולים מעולם הספורט ( כגון תחרות , כבוד , ( הקשר שבין משחקי ספורט ותחרויות לבין גופים כלכליים בפרט ועולם הפרסום בכלל .  אל הספר
מכון מופ"ת