היבטים מילוליים, שמיעתיים וחזותיים - מסרים גלויים וסמויים במהדורת החדשות

היבטים מילוליים , שמיעתיים וחזותיים - מסרים גלויים וסמויים במהדורת החדשות הטלוויזיה מעבירה את תכניה באופנים שונים ומגוונים . מהדורת החדשות היא טקסט אינפורמטיבי מגמתי , ומסריה מועברים באמצעים מילוליים , פרה-מילוליים , חזותיים ושמיעתיים . ייחודו של הטקסט הטלוויזיוני הוא בהיותו משלב צליל , תמונה ומילה . בכל אחד מאלה יש כדי לתרום לטקסט ולעצב אותו . מעבר למסרים הגלויים , מכילים הטקסטים של המדיה גם מסרים סמויים רבים , המציבים בפני הצופה המיומן אתגרי פענוח . במסרים כאלה יש כדי לשקף תפיסות תרבותיות וחברתיות . דיון נרחב בהיבטים השונים של הטקסט הטלוויזיוני נועד לקדם את מיומנותו של הסטודנט בפענוח המסרים הסמויים . מסרים אלו ניתנים לפענוח באמצעות שני רבדים : רובד מילולי - רובד זה כולל כמה אלמנטים שמתוכם ניתן להעלות היקשים שונים - לדוגמה : בחירת המילים ( כמו שימוש בברכת הפתיחה השגרתית "ערב טוב" לעומת שימוש בברכה "שלום" בעת דיווח על אירועים חמורים , ( מבנה המשפט ( המילים שבהן בוחרים לפתוח את המשפט , הדגשים על מילים מסוימות וכדומה ) ושימוש במילים טעונות " ) אימה , " "שואה , " "התקפה" וכדומה . ( הרובד ...  אל הספר
מכון מופ"ת