מהדורת החדשות כמעצבת סדר יום

מהדורת החדשות כמעצבת סדר יום בחברה הישראלית , הפועלת לא פעם כ"חברה במצור , " יש למדיה ובעיקר לטלוויזיה - שעודנה מתפקדת כ"מדורת השבט" - תפקיד מרכזי בסיקורם של אירועים פוליטיים וביטחוניים . הטלוויזיה נתפסת כגורם ראשון במעלה בקביעת סדר היום , ומכאן גם נובעת החשיבות המיוחדת לעורר את המודעות למקומה בחיים החברתיים . כמה ממחקריו של ויימן , ( Weimann , 1995 , 1996 ) למשל , עוסקים בהשפעתה של ההתחברות לערוצי הטלוויזיה בכבלים בישראל הן על דפוסי הצפייה של מבוגרים ושל ילדים והן על התכנים . הטלוויזיה , במלוא עוצמתה המילולית והחזותית , מבליטה תחומי סקירה נבחרים ומכתיבה אותם על פי קנה מידה שהיא עצמה קובעת עבורנו ומרגילה אותנו אליו . כצופים אנו מאבדים את יכולת הבקרה והשליטה על הנושאים ועל סדר סקירתם , אף על פי שאינם בטוחים ביכולתנו להבין את התכנים במלואם ולשלוט בסדרם . כך , מבלי משים , אנו מתאימים את עצמנו ל"סדר היום" ( agenda setting ) שמציבות בפנינו מהדורות החדשות בטלוויזיה . מידת החשיבות שנוטים לייחס לנושאים אקטואליים ולהתרחשויות שונות , מושפעת מן המדיה ונקבעת במידה רבה על ידה , ובפרט על ידי מהדורת ...  אל הספר
מכון מופ"ת