סיכום

סיכום הדירן בצפייה משותפת במהדורת החדשות חושף צורך בתיווך מסוג אחר בין הילדים לבין הגננות והמורים . הטקסט הייחודי של המדיה דורש מהם לימוד דיסציפלינרי , שבו הם נדרשים להתגבר על מה שכינינו בשם " אשליית המוכר , " ובו בזמן להתמודד עם החשש ועם הרתיעה מפני התכנים המורכבים והבלתי צפויים של המדיה . זהו תהליך נרכש המחייב כל העת התאמה להבנת צרכיו ההתפתחותיים של הילד בגיל הרך . אחד התנאים החשובים להצלחתו של תיווך יעיל הוא הגברת המודעות לסוג ייחודי ושונה של הוראה - למידה הדדית בלתי פורמלית . הוראה זו שואפת לשמור על האיזון בין למידה משותפת , שבה תורם כל אחד מהשותפים את חלקו , לבין תיווך מושכל , שאת עיקריו נדרשים המורים או הגננות ללמוד . ילדים ומבוגרים כאחד נענים לסיפורים שבמרכזם סיפור אנושי . על בסיס זה מספקת המסגרת הסיפורית הקיימת בחדשות היענות אנושית לנושא שיש בו כדי לקרב ולהרגיע ( על המבנה הסיפורי בחדשות ראו רועה , . ( 142-138 : 1994 יש כמובן להתאים את המסגרת הסיפורית למבנה הנפשי של ילדים בגיל הרך . בבסיס הספר עומדת ההנחה שיציאה מתוך מסגרת סיפורית מוכרת , מסייעת לקהילת הלומדים להתמודד עם הקשיים ...  אל הספר
מכון מופ"ת