הצגת פרקי הספר

הצגת פרקי הספר חלק א : אק 10 אליה במדיה ב 11 תות שגרה שלושה פרקים מרכזיים מתוך מהדורת החדשות , כאלה שנושאיהם קרובים יותר לעולמם של הילדים ושיש בהם כדי לעורר עניין וסקרנות , ישמשו מקרה מבחן של מהדורת החדשות כולה : א . מהדורת החרשות והצגת עיקרי החדשות ; ב . פינת הספורט -,ג . תחזית מזג האוויר . בכל אחד מהפרקים נעסוק בנושאים הרלוונטיים הקשורים למהדורת החדשות . כך לדוגמה בפרק העוסק בעיקרי מהדורת החדשות נדון באות הפתיחה , במראה האולפן , בתפקיד הקריינים , כפס הקול ועוד ; בפרק העוסק בפינת הספורט נתמקד בשפה הייחודית של שדרי הספורט , בשימוש הספציפי בזוויות הצילום ובעריכה ; בפרק העוסק בתחזית מזג האוויר נדון בעיקר באופני הצגה מגוונים של המידע : מפות , תרשימים , ציורים , שימוש במושגים מדעיים ועוד ; ובפרק העוסק בהופעתם של ילדים במהדורת החדשות נתמקד בתפקידיה כמרחיבת אופקים ובמוקד למשיכה ולהזדהות של קהל הצופים הצעיר . בכל פרק יוצגו מבוא קצר , ובו הפניה למקורות ביבליוגרפיים רלוונטיים , פירוט הנושאים המוצעים לדיון עם הסטודנטים והצעות לפעילויות - הן עבור מורי המורים עם הסטודנטים והן עבור גננות , מורים , ...  אל הספר
מכון מופ"ת