עקרונות מנחים ודרכים לעיבוד הנושא

עקרונות מנחים ודרכים לעיבוד הנושא שני עקרונות מרכזיים מנחים את עבודתנו : ( א ) ראיית המהדורה כטקסט סיפורי - הגברת המודעות לטקסטים אורייניים ; ( ב ) ראיית קהילת הצופים כפרשנים הפועלים במשותף בעת הצפייה . המהדורה כטקסט סינ'ורי הגברת המודעות לטקסטים אור"נ"ם בעולמם של ילדים כגיל הרך יש לסיפור מקום חשוב ומשמעותי . ילד חשוף מגיל צעיר ביותר לסיפורים רבים , הן דבורים והן כתובים . קריאה תכופה ועידוד שיחה עם הילד על הסיפור עשויים לפתח אצלו מודעות למבנה חוזר , לקשרים לוגיים למשלבי שפה ועוד . ברונר ( Bruner , 1996 ) בגישתו "הפדגוגיה התרבותית" מציב את הסיפור במקום מרכזי בהוויה האנושית ומדגיש את תפקידו בתהליך החינוכי של האדם . באמצעות היכולת לספר סיפור , בונה הילד את מקומו בעולם היומיומי שבו הוא חי ובעולמות אפשריים עתידיים .  אל הספר
מכון מופ"ת